Agentúra TEZAURUS

Semestrálny projekt z ekonomiky LD

Prepáčte, na obsahu stránky sa ešte pracuje...

 

TÉMY PREDNÁŠOK
text prezentácia
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              

 

TÉMY CVIČENÍ
text prezentácia
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12     Prezentácia projektov            

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

aktualizované: 04.09.2022 21:14:54