Agentúra TEZAURUS

Aktuality

18-JAN-2021  Na základe výsledkov skúšok v jednotlivých predmetoch som pristúpil k redukcii
                         počtu Termínov pre vykonanie skúšok v 1.opravných termínoch, a to nasledovne:

Termíny skúšok z predmetu Manažment budú pre študijné skupiny realizované ON-LINE formou nasledovne:

prvý opravný termín:      26.január 2021 o 10:00     - 25 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)
                                    27.január 2021 o 12:00     - 25 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)

druhý opravný termín:    09.február 2021 o 12:00    - 25 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)


 

Termíny skúšok z predmetu Letecké právo budú pre študijné skupiny realizované ON-LINE formou nasledovne:

prvý opravný termín:      26.január 2021 o 13:00     - 35 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)
                                    26.január 2021 o 15:00     - 35 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)
                                    27.január 2021 o 13:00     - 35 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)
                                    27.január 2021 o 15:00     - 10 miest - ústne preskúšanie         (všetky študijné skupiny)

druhý opravný termín:    09.február 2021 o 13:00    - 35 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)


 

Termíny skúšok z predmetu Krízový manažment letiska budú pre študijné skupiny Ing-RLD-2-D a
Ing-RLD-2-D_Sp realizované ON-LINE formou nasledovne:

prvý opravný termín:      28.január 2021 o 12:00     - 35 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)
                                    28.január 2021 o 14:00     - 35 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)
                                    29.január 2021 o 12:00     - 35 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)
                                    29.január 2021 o 14:00     - 10 miest - ústne preskúšanie         (všetky študijné skupiny)

druhý opravný termín:    09.február 2021 o 12:00    - 35 miest - písomné preskúšanie     (všetky študijné skupiny)

PODROBNEJŠIE POKYNY

  • Vám boli zaslané formou elektronickej pošty (e-mail) na Váš študentký účet,
  • alebo ich nájdete vo Vašom tíme v aplikácii MS Teams,
  • ale nájdete ich aj TU

 

The examinations of the subject MANAGEMENT are going to realise by ON-LINE form by following schedule:

DUE TERM:                       19-JAN-2021 at 11:00 CET    - 20 places
                                       20-JAN-2021 at 11:00 CET    - 20 palces

1.st CORRECTIVE TERM:     26-JAN-2021 at 11:00 CET    - 20 places
                                        27-JAN-2021 at 11:00 CET    - 20 places

2.nd CORRECTIVE TERM:     09-FEB-2021 at 11:00 CET    - 20 places

more details of exam had been send you to your student emails


 

14.10.2014    Verejne prístupné hodnotenie mojej osoby ako učiteľa prostredníctvom položky: Diskusné fórum -                        Hodnotenie učiteľa (viac)


 

aktualizované: 18.01.2021 12:34:01