Agentúra TEZAURUS

Záverečné práce

Táto stránka slúži na informovanie študentov o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa spracovávania záverečných prác v Akademickom roku 2021/2022

 

aktualizované: 23.11.2021 18:01:33