Agentúra TEZAURUS

Záverečné práce

Táto stránka slúži na informovanie študentov o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa spracovávania záverečných prác v Akademickom roku 2020/2021

 

aktualizované: 01.07.2021 12:22:30