Agentúra TEZAURUS

Aktuality

Súčasná zdravotne-bezpečnostná situácia a opatrenia zavedené Rektorom Technickej univerzity v Košiciach, ako aj orgánmi riadenia štátnej správy zmenili všetky pôvodne plánované aktivity. Na základe Usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  je vyučovanie prerušené až do  27.marca 2020, vrátane a bolo nám odporučené prejsť z prezenčnej formy vyučovania na dištančnú.

Z týchto dôvodov som sa rozhodol pre nasledovné opatrenia:

 • na mojej webovej stránke sú Vám k dispozícii témy všetkých prednášok a cvičení z predmetu Manažment a prezentácie k týmto témam, ktoré budem priebežne aktualizovať a dopĺňať;

  • upozorňujem Vás na skutočnosť, že prezentácie tvoria len osnovu danej problematiky;

  • na konci každej prezentácie nájdete zdroj použitej literatúry, ktorý je vhodný pre získanie detailnejších informácií o danej problematike;

  • pre učenie sa môžete použiť aj iné dostupné zdroje (literárne zdroje, webové stránky), ktorých základný prehľad nájdete v prehľade tém semestrálnych prác z predmetu Manažment;

 • cvičenia z predmetu Manažment budú realizované až po zrušení zdravotno-bezpečnostných opatrení (prezentácie sú tiež k dispozícii na moje webovej stránke);

 • prítomnosť denných študentov na cvičeniach za obdobie platnosti zdravotno-bezpečnostných opatrení, a to bez ohľadu na jeho dĺžku, bude hodnotená, ako by sa ho študenti riadne zúčastnili;

 • prvé témy semestrálnych prác, ktoré máte odovzdať do 18.marca/20.marca 2020 bude možné odovzdať v náhradnom termíne, a to do 22.apríla/24.apríla 2020 (termín odovzdania druhej semestrálnej práce);

 • prípadné otázky týkajúce sa predmetu prosím realizovať prostredníctvom diskusného fóra na mojej webovej stránke, aby k otázkam a odpovediam mali prístup aj ostatní študenti (založil som tam pre tento účel tému: Manažment – BLACK OUT)

 

01.03.2020     Information about the subject: Aviation Regulation (more)

23.02.2020    témy semestrálnych prác z predmetu Manažment pre študijné skupiny Bc-RLD-D-1, Bc-RLD-D-2_Sk,                            Bc-RLD-D-2_Sp a Bc-RLD-D-3 sú už k dispozícii (viac...


 

14.10.2014    Verejne prístupné hodnotenie mojej osoby ako učiteľa prostredníctvom položky: Diskusné fórum -                        Hodnotenie učiteľa (viac)


 

TOPlist

aktualizované: 17.03.2020 10:38:32