Agentúra TEZAURUS

Záverečné práce

Táto stránka slúži na informovanie študentov o dôležitých záležitostiach týkajúcich sa spracovávania záverečných prác v Akademickom roku 2021/2022

 

aktualizované: 30.11.2023 22:57:38