Agentúra TEZAURUS

Prehľad už realizovaných tém

Pod mojím vedením v rokoch 2008-2024 študenti Leteckej fakulty spracovávali celkovo 181 záverečných prác, toho 102 bakalárskych prác a 79 diplomových prác:

 • Akademický rok 2023/2024 (bakalárskych prác - 5,    diplomových prác - 5)

 • Akademický rok 2022/2023 (bakalárskych prác - 11,  diplomových prác - 3)

 • Akademický rok 2021/2022 (bakalárskych prác - 7,    diplomových prác - 0)

 • Akademický rok 2020/2021 (bakalárskych prác - 2,    diplomových prác - 3)

 • Akademický rok 2019/2020 (bakalárskych prác - 4,    diplomových prác - 0)

 • Akademický rok 2015/2016 (bakalárskych prác - 4,    diplomových prác - 7)

 • Akademický rok 2014/2015 (bakalárskych prác - 4,    diplomových prác - 5)

 • Akademický rok 2013/2014 (bakalárskych prác - 8,    diplomových prác - 8)

 • Akademický rok 2012/2013 (bakalárskych prác - 0,    diplomových prác - 10)

 • Akademický rok 2011/2012 (bakalárskych prác - 5,    diplomových prác - 8)

 • Akademický rok 2010/2011 (bakalárskych prác - 11,   diplomových prác - 12)

 • Akademický rok 2009/2010 (bakalárskych prác -  8,   diplomových prác - 8)

 • Akademický rok 2008/2009 (bakalárskych prác - 25,   diplomových prác - 10)

 • Akademický rok 2007/2008 (bakalárskych prác -  8,   diplomových prác - 0)

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24