Agentúra TEZAURUS

Vyučované predmety

Informácie o predmetoch, ktoré som vyučoval alebo vyučujem.

Technická Univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra manažmentu leteckej prevádzky

názov predmetu     obdobie        semester       študijné odbory   
    Medzinárodné organizácie 2008-2010 letný 3-721-1  
    Letecká legislatíva 2015- zimný Bc-RLD-D1 3-721-2
    Personálny manažment 2008-2010 letný 3-721-2  
    Medzinárodné letecké právo 2008-2010 zimný 3-721-2 3-721-3
2012- 3-721-2  
    Krízový manažment letiska 2008- zimný 2-821-2 5-400-5
    Krízový manažment v letectve 2015- zimný Ing-RLD-D-2  
    Riadenie ľudských zdrojov 2010- letný 2-821-1  
    Manažment leteckej spoločnosti 2010-2013 letný 2-821-1  
    Semestrálny projekt z ekonomiky leteckej dopravy    2011 zimný 2-821-2  

 Poznámka: Predmety označené červenou farbou aktuálne nevyučujem

TOPlist

aktualizované: 04.09.2018 12:45:57