Agentúra TEZAURUS

Vyučované predmety

Informácie o predmetoch, ktoré som vyučoval alebo vyučujem.

Technická Univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra manažmentu leteckej prevádzky

názov predmetu     obdobie        semester   študijné odbory   
    Medzinárodné organizácie 2008-2010 letný 3-721-1  
    Personálny manažment 2008-2010 letný 3-721-2  
    Riadenie ľudských zdrojov 2010-2016 letný 2-821-1  
    Medzinárodné letecké právo 2008-2010 zimný 3-721-2 3-721-3
2012-2016 3-721-2  
    Letecká legislatíva 2015-2016 zimný Bc-RLD-D1 3-721-2
    Krízový manažment letiska 2008-2016 zimný 2-821-2 5-400-5
    Krízový manažment v letectve 2015-2016 zimný Ing-RLD-D-2  
    Manažment leteckej spoločnosti 2010-2013 letný 2-821-1  
    Semestrálny projekt z ekonomiky leteckej dopravy 2011 zimný 2-821-2  
    Manažment     2019- letný Bc-RLD-D-2  

 Poznámka: Predmety označené červenou farbou aktuálne nevyučujem

TOPlist

aktualizované: 11.07.2019 09:45:10