Agentúra TEZAURUS

Krízový manažment letiska

TÉMY PREDNÁŠOK
text prezentácia
1 Vznik a vývoj krízového manažmentu           X
2 Charakteristika krízového manažmentu           X
3 Riziko           X
      - manažment rizík           X
4 Krízové javy           X
5 Riešenie krízových javov           X
6 Stratégia v krízovom manažmente           X
7 Plánovanie v krízovom manažmente           X
      - obranné plánovanie               X
      - civilné núdzové plánovanie           X
      - havarijné plánovanie           X
8 Informačný systém krízového manažmentu            X
9 Sily a prostriedky krízového manažmentu           X
10 Krízový manažment v leteckej doprave           X
11              

 

TÉMY CVIČENÍ
text prezentácia
1 Ohrozenia a riziká v leteckom prepravnom procese           X
2 Definovanie ohrození a rizík v leteckom prepravnom procese           X
3 Analýza rizík v leteckom prepravnom procese - VIDEO nájdete tu           X

 

 

ĎALŠIE TÉMY (v príprave)
text prezentácia
  Safety Managemet System            
  Špecifiká krízového manažmentu v leteckej doprave            
  Manažment rizík v leteckej doprave            
  Krízové javy v leteckej doprave            
  Tvorba stratégií v leteckej doprave            
  Riešenie krízových javov v leteckej doprave            
  Medzinárodné normy krízového manažmentu v oblasti leteckej dopravy            
  Postavenie leteckých zložiek v krízovom manažmente vo verejnej správe            
  Safety Management Manual            
  Tvorba dokumentácie krízového manažmentu na letisku            
  Použitie síl a prostriedkov na riešenie krízových javov na letisku            
               
               

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24