Agentúra TEZAURUS

Letecké právo

Témy semestrálnych prác z predmetu Letecké právo nájdete TU

 • STN 01 6910 "Pravidlá písania a úpravy písomností" nájdete TU
 • šablónu pre spracovanie semestrálnych prác nájde TU

Prezentácie:

 • Vydanie pokynov a podmienky záverečného hodnotenia
 • Základná charakteristika medzinárodného práva
 • Východiská medzinárodného práva
 • História medzinárodného práva
 • Medzinárodné zmluvy, zodpovednosť a sankcie za ich porušovanie
 • Základná charakteristika legislatívy EÚ
 • Tvorba európskeho práva
 • Legislatívne normy EÚ v oblasti dopravy
 • Režim štátneho územia
 • Režim vzdušného priestoru a kozmického priestoru
 • Základná charakteristika a história medzinárodného práva leteckého
 • Vývoj letectva a leteckého práva na území ČR a SR
 • Medzinárodné organizácie v oblasti leteckej dopravy
 • Dohovor o medzinárodnom letetcve
 • Zákon o civilnom letetcve (letecký zákon)
 • Právny status prvkov leleteckej dopravy
TOPlist

aktualizované: 22.10.2020 17:06:55