Agentúra TEZAURUS

Manažment

 

Témy zápočtových semestrálnych prác z predmetu Manažment nájdete TU

  • STN 01 6910 "Pravidlá písania a úpravy písomností" nájdete TU
  • šablónu pre spracovanie semestrálnych prác nájde TU
  • výsledky hodnotenia semestrálnych prác (práce na tému č. 01 - 41) nájdete TU
  • výsledky hodnotenia semestrálnych prác (práce na tému č. 41 - 81) nájdete TU
TÉMY PREDNÁŠOK

prezentácia

presentation

1 Základy manažmentu     X
2 Funkcie manažmentu     X
3 Stratégia a strategický manažment     X
4 Vonkajšie a vnútorné prostredie manažmentu     X
5 Plánovanie     X
6 Organizovanie (Organizing - EN)   X X X X
7 Personálne zabezpečenie     X
8 Vedenie      X
9 Kontrolovanie     X
10 rozhodovanie     X
11 regulovanie      X
12 koordinovanie     X
13       X
  
TÉMY CVIČENÍ
prezentácia
1

Vydanie pokynov pre cvičenia a podmienky záverečného hodnotenia                                                
(Instruction for Graduation and Conditions a Credit and Examination - EN)

  X X
2 Role manažéra     X
3 Tvorba stratégie     X
4 Analýza prostredia     X
5 Tvorba plánov     X
6 Tímové role podľa Belbina     X
7 Organizačné štruktúry      
8 Delegovanie právomoci     X
9 Vedenie porád     X
10 Kontrolná činnosť     X
11 Zásady rozhodovania      X
12 Koordinácia úloh a činností     X
13           X

 

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24