Agentúra TEZAURUS

Manažment

 

Témy semestrálnych prác z predmetu Manažment nájdete TU

TÉMY PREDNÁŠOK
prezentácia
1 Základy manažmentu     X
2 Funkcie manažmentu     X
3 Stratégia a strategický manažment     X
4 Vonkajšie a vnútorné prostredie manažmentu     X
5 Plánovanie     X
6 Organizovanie     X
7 Personálne zabezpečenie     X
8 Vedenie      X
9 Konrolovanie     X
10 rozhodovanie     X
11 regulovanie      X
12 koordinovanie     X
13       X
  
TÉMY CVIČENÍ
prezentácia
1 Vydanie pokynov pre cvičenia a podmienky záverečného hodnotenia     X
2 Role manažéra     X
3 Tvorba stratégie     X
4 Analýza prostredia     X
5 Tvorba plánov     X
6 Organizačné štruktúry     X
7 Delegovanie právomoci     X
8 Vedenie porád     X
9 Kontrolná činnosť     X
10 Zásady rozhodovania      X
11 Koordinácia úloh a činností     X
12           X
13       X

 

TOPlist

aktualizované: 20.02.2019 09:53:51