Agentúra TEZAURUS

návrh tém bakalárskych prác

  1. Letecké opravárenské závody v Európe
  2. Medzinárodné legislatívne normy v oblasti prevádzky
  3. Medzinárodné legislatívne normy v oblasti spôsobilosti personálu a letovej spôsobilosti

my, ktoré môžu byť v prípade úspešného rozpracovania použité ako východisko pre spracovanie diplomovej práce:

  1. Plánovanie v krízovom manažmente a jeho uplatnenie v leteckom priemysle
  2. Subjekty zaoberajúce sa problematikou bezpečnosti a realizácia bezpečnostných opatrení

aktualizované: 27.04.2021 17:35:42