Agentúra TEZAURUS

návrh tém diplomových prác

  1. Význam tvorby zásob pri riešení otázok krízového manažmentu

Témy budú použité v prípade úspešného rozpracovania bakalárskej práce:

  1. Krízové plánovanie v leteckom priemysle
  2. Bezpečnosť v leteckom priemysle a jej realizácia

aktualizované: 18.01.2021 12:34:01