Agentúra TEZAURUS

návrh tém diplomových prác

  1. Význam tvorby zásob pri riešení otázok krízového manažmentu
  2. Krízové plánovanie v leteckom priemysle

Témy budú použité v prípade úspešného rozpracovania bakalárskej práce:

  1. Subjekty zaoberajúce sa problematikou bezpečnosti a realizácia bezpečnostných opatrení
  2. Bezpečnosť v leteckom priemysle a jej realizácia

aktualizované: 04.09.2022 21:14:54