Agentúra TEZAURUS

_archív

  • 25.11.2011     termíny zápočtových písomných testov:   

forma štúdia termín   učebňa skupina začiatok
externé štúdium 5. december 2011   B19-01     študenti A-K 14:35
            študenti L-V 15:10
denné štúdium 13. december 2011   B19-121     skupina 5 09:45
            skupina 6 10:10
            skupina 7 10:35
            skupina 8 11:00
            skupina 1 11:25
            skupina 2 11:50
            skupina 3 12:15
            skupina 4 12:40

test bude realizovaný formou časovanej prezentácie, preto je nevyhnutné dodržať včasný príchod

  • 23.11.2011    pre racionalizáciu počtu termínov skúšky z predmetu Krízový manažment letiska je možné sa predbežne (anonymne a nezáväzne)  rozhodnúť o spôsobe vykonania skúšky, ktoré môžete vykonať formou dotazníka zvlášť pre denné a zvlášť pre externé štúdium. 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

aktualizované: 04.09.2022 21:14:54