Agentúra TEZAURUS

návrh tém bakalárskych prác

  1. Letecké opravárenské závody v Európe
  2. Medzinárodné legislatívne normy vydané organizáciou JAA (EASA), ich rozdelenie, význam a súčasný stav
  3. Medzinárodné legislatívne normy JAR v oblasti prevádzky
  4. Medzinárodné legislatívne normy JAR v oblasti spôsobilosti personálu a letovej spôsobilosti
  5. Právna ochrana civilného letectva

my, ktoré môžu byť v prípade úspešného rozpracovania použité ako východisko pre spracovanie diplomovej práce:

  1. Plánovanie v krízovom manažmente a jeho uplatnenie v leteckom priemysle
  2. Subjekty zaoberajúce sa problematikou bezpečnosti a realizácia bezpečnostných opatrení
TOPlist

aktualizované: 11.07.2019 09:45:10