Agentúra TEZAURUS

návrh tém bakalárskych prác

  1. Letecké opravárenské závody v Európe
  2. Medzinárodné legislatívne normy vydané Joint Aviation Authorities / European Aviation Safety Agency v oblasti prevádzky
  3. Navigácia podľa nebeských telies
  4. Lietadlá pre Airpolicing
  5. Legislatívne normy platné na území Slovenskej republiky v oblasti leteckej dopravy
  6. Dopravná politika Európskej únie v oblasti leteckej dopravy

my, ktoré môžu byť v prípade úspešného rozpracovania použité ako východisko pre spracovanie diplomovej práce:

  1. Bezpečnosť v leteckom priemysle a jej realizácia
  2. Subjekty zaoberajúce sa problematikou bezpečnosti a realizácia bezpečnostných opatrení

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24