Agentúra TEZAURUS

Manažment leteckej spoločnosti

 

TÉMY CVIČENÍ
text prezentácia
1 Letecká doprava            
2 Letecké prepravné spoločnosti            
3 Lietadlový park            
4 Stratégie leteckých prepravných spoločností            
5 Finančné a prevádzkové ukazovatele leteckých prepravných spoločností a ich porovnávanie            
6 Ekonomika leteckých prepravných spoločností            
7 Využívanie zdrojov leteckými prepravnými spoločnosťami            
8 Marketing leteckých prepravných spoločností            
9 Konkurencia leteckých prepravných spoločností            
10 Riadenie činnosti leteckých prepravných spoločností            
11 Spolupráca leteckých prepravných spoločností            
12 Aliance a ich význam pre letecké prepravné spoločnosti             
13 Záverečný test            

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24