Agentúra TEZAURUS

Letecká legislatíva

Témy semestrálnych prác z predmetu Letecká legislatíva nájdete TU

  • STN 01 6910 "Pravidlá písania a úpravy písomností" nájdete TU
  • šablónu pre spracovanie semestrálnych prác nájde TU
TÉMATICKÉ OKRUHY
1    Medzinárodné právo    
2 Režim štátneho územia    
3  Medzinárodné právo letecké    
4 Významné medzinárodné dohovory, dohody a zmluvy    
5  Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (Chicagský dohovor)    
6 Subjekty medzinárodného leteckého práva    
7 Dopravná politika Európskej únie    
8 Legislatívne normy Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA)    
9  Bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy    
10  Legislatívne normy Slovenskej republiky v oblasti leteckej dopravy    

 

TOPlist

aktualizované: 02.10.2019 10:08:49