Agentúra TEZAURUS

ŠVOČ

Témy ŠVOČ:

  1. Základné geografické parametre a východiská pre založenie a prevádzkovanie letiska.
  2. Základné technické parametre a východiská pre založenie a prevádzkovanie letiska.
  3. Technické prostriedky pre zaistenie objektovej bezpečnosti.
  4. Analýza základných možností a spôsoby využitia technických prostriedkov objektovej bezpečnosti.
  5. Systémové opatrenia na zaistenie bezpečnosti informačných systémov.
  6. Podmienky a možnosti personálnej bezpečnosti v leteckom priemysle.
  7. Využitie didaktických a technických prostriedkov pre vzdelávanie v leteckom priemysle.
  8. Inteligentné budovy ako budúcnosť.
  9. Rozvoj vzdelávania na leteckej fakulte.

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24