Agentúra TEZAURUS

LotSec 2014

Základné údaje:

 • projekt je pripravovaný Univerzitou národnej obrany vo Varšave
 • projekt bude realizovaný v rámci Lifelong Learning Programme (LLP) 207-2013 a je schválený EU
 • základné informácie
  • termín konania:                    29. jún - 12. júl 2014
  • miesto konania:                    podľa programu
  • počet účasníkov z LF:            5 študentov, 1 učiteľ
  • uzávierka podania prihlášky:     1. júna 2014
  • začiatok prípravy:                     1. júna 2014

Aktuálne informácie pre záujemcov o účasť:

 • vytlačiť a vyplniť základný formulár a doručiť ho kontaktnej osobe v SR
 • k formuláru uveďte údaje potrebné pre vstup do vojenských objektov v Poľskej republike, a to:
  • dátum a miesto narodenia;
  • číslo občianskeho preukazu / pasu;
  • národnosť;
  • štátna príslušnosť;
  • názov študijného programu na LF;
  • kontaktné údaje (e-mail, mobilný telefón), ktoré budú využívané len na informovanie o zmenách
 • ďalšie potrebné údaje a doklady:
  • číslo osobného účtu vrátane IBAN    (bude sa odovzávať osobne v Poľskej republike);
  • rodné číslo                                    (bude sa odovzávať osobne v Poľskej republike);
  • európsky preukaz poistenca

Základné dokumenty

Koodrinátor (kontaktná osoba):

Rencenzie:    

 • Academia Obrony Narodowej, Warszawa (Poľská republika)    2012, 2013
 • Univerzita Obrany, Brno (Česká republika)                             2012, 2013
 • Eesti Lennuakadeemia, Tartu (Estónsko)                               2012, 2013

Facebook:  LotSec 2012, LotSec 2013

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24