Agentúra TEZAURUS

Vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie        
2004 - 2010 Doktorandské štúdium      
  Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach   Košice,  Slovenská republika  
  Odbor: Operačné a bojové použitie letectva a PVO    
  Ukončené: obhajoba dizertačnej práce   DIPLOM  
2001 Postgraduálne štúdium - Účelový kurz 2. stupňa      
  Vojenská letecká akadémia M.R. Štefánika Košice, Slovenská republika  
  Odbor:   Manažment vojenských systémov    
  Ukončené: obhajoba záverečnej práce   OSVEDČENIE  
1999 Postgraduálne štúdium - Účelový kurz 1. stupňa      
  Vojenská letecká akadémia M.R. Štefánika Košice, Slovenská republika  
  Odbor:   Manažment vojenských systémov    
  Ukončené: obhajoba záverečnej práce   OSVEDČENIE  
1987 - 1991   Inžinierske štúdium      
  Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach Košice, Česká a Slovenská federatívna republika  
  Odbor: Automatizované systémy velenia a riadenia    
  Ukončené: štátna záverečná skúška s prospechom 1.00 DIPLOM  
         
Stredoškolské vzdelanie        
1983 - 1987 Stredné odborné učilište železničné Zvolen, Československá socialistická republika  
  Odbor: Mechanik silnoprúdových zariadení so zameraním na koľajové vozidlá    
  Ukončené: záverečná učňovská skúška s prospechom 1,00 VÝUČNÝ LIST  
    maturitná skúška              

s prospechom 1,40

MATURITNÉ VYSVEDČENIE  
         
Základné vzdelanie        
1982 - 1983 8. Základná škola

Zvolen, Československá socialistická republika

 
1979 - 1982 7. Základná deväťročná škola

Zvolen, Československá socialistická republika

 
1975 - 1979   3. Základná deväťročná škola Zvolen, Československá socialistická republika  
           
           
           
           
           
           
           

 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24