Agentúra TEZAURUS

Certifikáty‚ osvedčenia

Absolvované certifikované kurzy a semináre:

2011 - 2012 Kurz manažérstva kvality výučby na vysokých školách Osvedčenie
      Technická univerzita v Košiciach Košice, Slovenská republika  
2010 - 2011 Kurz vysokoškolskej pedagogiky Certifikát + Osvedčenie
      Technická univerzita v Košiciach Košice, Slovenská republika  
2008                   Kurz Tvorby WWW stránok Certifikát
      Akadémia vzdelávania Košice, Slovenská republika  
2007 Kurz Podvojného účtovníctva v praxi podnikateľských subjektov Certifikát
      Akadémia PLUS Zvolen, Slovenská republika  
2005 Kurz hodnotiteľov pripravenosti jednotiek Certifikát
      CC-Air HQ Izmir Veszprém, Maďarská republika  
2004 Jazykový kurz ruského jazyka Osvedčenie
      Ústav jazykovej prípravy Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš, Slovenská republika  
2004 Kurz pre príslušníkov predurčených na veliteľstvá expedičných síl     Certifikát
      RHQ AFNORTH Brunssum, Holandské kráľovstvo  
2002 Kurz obrany a operačného plánovania (DOPC 1) Certifikát
      The Netherlands Defence College Den Hague, Holandské kráľovstvo  
2001 Seminár plánovania a vykonávania leteckých operácií Certifikát
     C.A.S.P.O.A. Taverny, Francúzska republika  
2001 Účelový kurz 2. stupňa Osvedčenie
      Vojenská letecká akadémia M.R. Štefánika Košice, Slovenská republika  
2000 Intenzívny jazykový kurz anglického jazyka Osvedčenie
      Detašované jazykové pracovisko MO SR Zvolen, Slovenská republika  
1999 Účelový kurz 1. stupňa Osvedčenie
      Vojenská letecká akadémia M.R. Štefánika Košice, Slovenská republika  

 

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24