Agentúra TEZAURUS

Zastávané pracovné pozície

Počas svojej kariéry som pracoval na nasledovných pozíciách:

OD

DO

ZASTÁVANÁ PRACOVNÁ POZÍCIA, ORGANIZÁCIA, LOKALIZÁCIA

JUN-1987 AUG-1987 elektromechanik  
                Rušňové depo Zvolen / Slovenská republika
JUL-1991 MAR-1993 veliteľ čaty prieskumu, zástupca veliteľa roty  
                1.zmiešaný pluk REB Kolín / Česká republika
MAR-1993 OKT-1994 zástupca náčelníka štábu pluku
                1.stihací letecký pluk Sliač / Slovenská republika
NOV-1994 AUG-1997 starší dôstojník operačného oddelenia pre plánovanie
                Veliteľstvo 3.zboru letectva a protivzdušnej obrany   Zvolen / Slovenská republika
AUG-1997 AUG-1998 starší dôstojník operačného oddelenia pre prípravu veliteľov a štábov
                Veliteľstvo 3.zboru letectva a protivzdušnej obrany Zvolen / Slovenská republika
SEP-1998 SEP-1998 vedúci starší dôstojník operačného oddelenia pre bojovú pohotovosť
                Veliteľstvo 3.zboru letectva a protivzdušnej obrany Zvolen / Slovenská republika
OKT-1998 DEC-1999 vedúci starší dôstojník operačného oddelenia – vedúci úseku ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky a zahraničné vzťahy
                Veliteľstvo 3.zboru letectva a protivzdušnej obrany Zvolen / Slovenská republika
JAN-2000 DEC-2001 vedúci starší dôstojník operačného oddelenia pre obranné plánovanie a plánovanie zdrojov
                Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen / Slovenská republika
JAN-2002 FEB-2003 vedúci starší dôstojník – zástupca náčelníka operačného oddelenia
                Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen / Slovenská republika
FEB-2003 AUG-2003 styčný dôstojník
                Vrtuľníková jednotka Mi-17 SFOR-2 Bugojno / Bosna a Hercegovina
SEP-2003 DEC-2003 styčný dôstojník
                Vrtuľníková jednotka Mi-17 SFOR-3 Bugojno / Bosna a Hercegovina
DEC-2003 MAR-2004 vedúci starší dôstojník – zástupca náčelníka oddelenia riadenia operácií
                Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen / Slovenská republika
APR-2004 OKT-2004 náčelník oddelenia riadenie operácií
                Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen / Slovenská republika
NOV-2004 OKT-2005 zástupca náčelníka odboru plánovania a riadenia operácií
                Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen / Slovenská republika
NOV-2005 MAR-2007 vedúci skupiny Kurzu národnej bezpečnosti
                Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadíka Liptovský Mikuláš / Slovenská republika
MAJ-2007   živnostník
      Zvolen / Slovenská republika
FEB-2008 JAN-2016 odborný asistent Katedry manažmentu leteckej prevádzky
                Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach Košice / Slovenská republika

 

aktualizované: 11.02.2024 19:02:24