Agentúra TEZAURUS

Riadenie ľudských zdrojov

Tematický blok: Teória riadenia ľudských zdrojov
 
Vývoj a východiská riadenia ľudských zdrojov  (NOVÉ)
Riadenie ľudí
1. Riadenie ľudských zdrojov
    - Ciele a úlohy riadenia ľudských zdrojov
    - Charakteristika riadenia ľudských zdrojov
    - Podmienky riadenia ľudských zdrojov
    - Modely riadenia ľudských zdrojov
2. Riadenie ľudského kapitálu 
    - Charakteristika ľudského kapitálu
    - Význam ľudského kapitálu a jeho riadenia
    - Meranie ľudského kapitálu
3. Prvky riadenia ľudských zdrojov
    - Personálny útvar
    - Personalisti
    - Línioví manažéri
 
TÉMY PREDNÁŠOK
text prezentácia
1 Úvod do riadenia ľudských zdrojov           X
2 Procesy riadenia ľudských zdrojov           X
3 Vytváranie a rozvoj organizácie           X
4 Vzťahy v organizácii           X
5 Plánovanie ľudských zdrojov           X
6 Nábor a prepúšťanie zamestnancov           X
7 Výber zamestnancov           X
8 Prijatie a rozmiestňovanie zamestnancov           X
9 Informácie o pracovných miestach a ich získavanie           X
10 Personalistika a riadenie ľudských zdrojov a ich vzájomný vzťah           X
11 Prostredie riadenia ľudských zdrojov           X
12 Vyhľadanie a nábor zamestnancov           X

 

TÉMY CVIČENÍ
text prezentácia
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

aktualizované: 04.09.2022 21:14:54